top of page

REDAKSİYA HEYƏTİ:

Fuad_İsmayilov.png
Baş redaktor:
Fuad İsmayilov
*  Tibb Elmlər Doktoru
*  Professor
*  Bakı şəhər üzrə baş psixiatr
*  Psixi Sağlamlıq Mərkəzinin direktoru
*  ATU-nin Psixiatriya kafedrası
E-mail: fuadismayilov@psychiatry.az
Nadir%20Aliyev%202_edited.jpg
Baş redaktorun müavini:
Nadir Əliyev
* Tibb Elmlər Doktoru
* Professor
* Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin Psixiatriya və
   Narkologiya kafedrası
E-mail: aliyevnadir@yahoo.com
38996951_1707958335996358_18676787306676
Məsul katib:
Rüstəm Salayev
*  Master of Science
*  Psixi Sağlamlıq Mərkəzinin direktor müavini
*  ATU-nin Psixiatriya kafedrası
E-mail: r.salayev@hotmail.com

REDAKSİYA HEYƏTİNİN ÜZVLƏRİ:

nadir.jpg

  Nadir İsmayılov

*  Tibb Elmlər Doktoru
*  Professor
*  APA-nın  Prezedenti
*  ATU-nin Psixiatriya kafedrası
geray_edited.jpg
teymur%20qafarov2_edited.jpg

  Teymur Qafarov

*  Tibb Elmlər Doktoru
*  Professor
*  AR SN-nin Baş Psixiatrı
* Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin Psixiatriya     və Narkologiya kafedrası
IMG_4405_edited.jpg

  Gəray Gəraybəyli

*  Tibb Elmlər Doktoru
*  Professor
*  ATU-nin rektoru

  Bilal Əsədov

*  Tibb Elmlər Doktoru
*  Professor
*  ATU-nin Psixiatriya kafedrası

REDAKSİYA ŞURASININ ÜZVLƏRİ:

Ağazadə Nazim - t.e.d. prof. (Bakı)

Aleksandrovskiy Y.A. - t.e.d. prof. RTEA Müxbir üzvü (Moskva)

Əliyev Zakir - t.e.d. prof. (Bakı)

Əliquliyev Araz - t.e.d. (Bakı)

Əliyev Zəfər - t.e.d. prof. (Bakı)

Manuçeri Araz - t.e.d. dos. (Bakı)

Rüstəmov İkram - t.ü.f.d.  (Bakı)

Key Levent - t.e.d. prof. (İstanbul)

Mahalov Şərif - ə.e.x. prof. (Bakı)

Mehtiyeva Leyla - t.ü.f.d. dos. (Bakı)

Morozov P.V. - t.e.d. prof. (Moskva)

Musayev Əlişir - ə.e.x. prof. AMEA-nln Müxbir üzvü (Bakı)

Sartorius Norman - t.e.d. prof. (Cenevrə)

Rzayev Tural- t.ü.f.d. (Bakı)

Rəsulov Ağahəsən - t.ü.f.d. (Bakı)

Şirəliyeva Rəna - t.e.d. prof. (Bakı)

Tağıyev Mayıl - t.ü.f.d. (Sumqayıt)

Krasnov Valeriy - t.e.d. prof. (Moskva)

Naneişvili Georgiy - t.e.d. prof. (Tbilisi)

bottom of page